روسیه پیشنهاد سوئیس برای نمایندگی اوکراین را رد کرد

وزارت خارجه روسیه پیشنهاد سوئیس برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین را رد کرد و گفت که این کشور "متاسفانه موضع بی طرف خود را از دست داده است". ایوان نچایف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت…

ادامه مطلب